تماس

در کشور جمهوری اسلامی ایران است IBC Praha شرکت توسعه اکسیر کیان (تاک) نماینده انحصاری

آدرس: ایران، تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان اراک، پلاک 36، واحد 8


021-88916640 , 88550890تلفن

021- 89781629فکس

Email: mohsen.ameri@ibcpraha.cz

www.taaktrade.com

Email: info@taaktrade.com

www.ibc-iran.com


فرم تماس