شرکت IBC Praha عضوی از یک گروه قدرتمند


مهندسی در جمهوری چک می باشد که شرکت های Armaturka Krnov و Arpo. را نیز در بر می گیرد در حالی که ما در شرکت Arpo به طراحی و توسعه شیر آلات صنعتی می پردازیم، مشترکا به همراه شرکت Armaturka Krnov تولید این محصولات را نیز بر عهده داریم "

تولیدات اصلی ما شامل شیرهای توپی، شیرهای دروازه ای ، شیرهای کروی، شیرهای یکطرفه و سایر شیرآلاتمی باشد. با توجه به امکانات مناسب در زمینه توسعه، طراحی و تولید، ما توانسته ایم نیاز های روز افزون مشتریانمان را به طور کامل مرتفع سازیم.محصولات

parallax background

سه چیز برای ما در اولویت قرار دارد:


شرکت I.B.C. Praha تاکنون سابقه همکاری با بسیاری از شرکت های مشتریان را در کشورهای مختلف بدست آورده ایم. لیست مهمترین مشتریان ما در اینجا ارائه شده است.